Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan. Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Learn More

Derbynnydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Dechrau’n Deg)

Dyddiad cau 07/06/2024

Cyflogwr

Powys County Council / Cyngor Sir Powys

Lleoliad

  • Powys
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol

Disgrifiad o'r swydd

Derbynnydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Dechrau'n Deg)
Swydd-ddisgrifiad
Delio'n gwrtais, yn effeithlon ac yn sensitif â'r holl gwsmeriaid, wyneb yn wyneb yn y Dderbynfa, neu dros y ffôn yn y Ganolfan i Deuluoedd; sicrhau bod pob ymholiad yn cael ei nodi'n gywir a'u bod, cyn belled ag y bo modd, yn cael eu datrys yn effeithiol ar y pwynt cyswllt cyntaf, drwy gymryd perchnogaeth o'r ymholiad / problem hyd at bwynt datrys yn unol â chytundebau darparu gwasanaethau gydag adrannau perthnasol.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.