Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Gweinyddwr - Gwasanaethau Oedolion

Dyddiad cau 23/06/2024

Cyflogwr

Powys County Council / Cyngor Sir Powys

Lleoliad

 • Powys
  • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Gweinyddwr - Gwasanaethau Oedolion
Swydd-ddisgrifiad
Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:
 • Cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cefnogi effeithiol gyda gweinyddiaeth a chyllid i'r timau gweithredol a chymorth.
 • Cynnal a diweddaru amrywiaeth o systemau gwybodaeth electronig/papur a chynorthwyo i goladu unrhyw ffurflenni ystadegau.
 • Prosesu'r post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.
 • Cyflawni'r amrediad llawn o ddyletswyddau clercaidd, gan gynnwys prosesu geiriau ar gyfer gohebiaeth, adroddiadau, polisïau a gweithdrefnau a dogfennaeth gysylltiedig.
 • Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Safonol y DBS.
 • Sut i wneud cais

  Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

  Gwneud cais ar-lein

  Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

  Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.