Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Cefnogi Sesiynol

Dyddiad cau 19/04/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol
Rôl
Gweithiwr Cymorth ym Maes Gwaith Cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Gwasanaeth: Anableddau
Adain: Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau

Gallu cyfathrebu yn Gymraeg: Mae'r gallu i sgwrsio'n gartrefol gyda chwsmeriaid yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer 3 swydd a dymunol ar gyfer 2 swydd.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.