Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Cymdeithasol (Lles Meddyliol) x2

Dyddiad cau 18/07/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol / Gwasanaethay Cymdeithasol
Rôl
Gwaith Cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Lleoliad gwaith: Coed Pella

Dyma gyfle cyffrous i weithio o fewn y Tîm Lles Meddyliol newydd yng Nghonwy. Rydym yn cydweithio'n agos â phartneriaid a gwasanaethau eraill i ddarparu cymorth arbenigol ac ymyraethau ar gyfer pobl sydd ag anghenion cymhleth oherwydd gwahanol fathau o straen seicolegol.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.