Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan. Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Learn More

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Plant a'r Teulu (x2)

Dyddiad cau 05/06/2024

Cyflogwr

Merthyr Tydfil CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Lleoliad

  • Merthyr Tydfil
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Llawn Amser
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol / Gwasanaethay Cymdeithasol
Rôl
Gwaith Cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Mae swydd Gweithiwr Cymdeithasol yn y Tîm Plant a'r Teulu, Gwasanaethau Plant yn gyfrifol am nifer o swyddogaethau a dyletswyddau statudol sydd yn cynnwys: diogelu ac amddiffyn plant, yn unol â Deddf Plant (1989) a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn cyd-gynhyrchu asesiadau cymesur a Chynlluniau Gofal a Chymorth â theuluoedd ac asiantaethau partner, adroddiadau ar gyfer y llys a lleoliadau ar gyfer maethu. Bydd gan y Gweithiwr Cymdeithasol lwyth achos a fydd yn cynorthwyo plant sydd angen Gofal a Chymorth ac sydd ar y gofrestr Diogelu Plant a Phlant sydd Mewn Gofal.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.