Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Cymorth Dydd

Dyddiad cau 29/07/2024

Cyflogwr

Powys County Council / Cyngor Sir Powys

Lleoliad

  • Powys
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Cartref Gofal
Rôl
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref

Disgrifiad o'r swydd

Gweithiwr Cymorth Dydd
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:
Darparu cymorth dyddiol i ddefnyddwyr y gwasanaeth oddi fewn i wasanaethau dydd i bobl ag anableddau dysgu; gweithredu o ganolfannau gwasanaethau dydd ac yn y gymuned yn unol â manyleb y gwasanaeth a gweithio o dan gyfarwyddyd y Rheolwr

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.