Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Gofal Cartref/Cymorth - Cefnogaeth yn y Cartref

Dyddiad cau 17/07/2024

Cyflogwr

Bridgend County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Lleoliad

  • Bridgend
    • Pob ardal

Manylion

Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Cartref Gofal
Rôl
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref

Disgrifiad o'r swydd

Gweithiwr Gofal Cartref/Cymorth - Cefnogaeth yn y Cartref
Disgrifiad swydd

Os ydych yn unigolyn gofalgar, tosturiol sydd am ddarparu gofal anhygoel sy'n canolbwyntio ar y person, mae ein Gwasanaeth Cymorth Gartref yn aros amdanoch!

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.