Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Gofal Cymdeithasol a Gweithiwr Gofal Nos

Dyddiad cau 17/07/2024

Cyflogwr

Bridgend County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Lleoliad

  • Bridgend
    • Pob ardal

Manylion

Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Cartrefi Gofal
Rôl
Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion

Disgrifiad o'r swydd

Gweithiwr Gofal Cymdeithasol a Gweithiwr Gofal Nos
Disgrifiad swydd
Cytundebau 30 awr a 25 awr ar gael

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.