Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Therapiwtig i Deuluoedd

Dyddiad cau 22/07/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau canolfan breswyl i deuluoedd
Rôl
Gweithiwr Cymorth Mewn Canolfan Breswyl i Deuluoedd

Disgrifiad o'r swydd

Lleoliad gwaith: Coed pella, Bae Colwyn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dymuno recriwtio Gweithwyr Therapiwtig i Deuluoedd, Therapyddion Galwedigaethol neu Nyrsys Seiciatrig Cymunedol i fod yn rhan o'n tîm Cryfhau Teuluoedd.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.