Neidio i'r prif gynnwys

Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol Gwasanaethau Oedolion

Dyddiad cau 04/08/2024

Cyflogwr

Powys County Council / Cyngor Sir Powys

Lleoliad

  • Powys
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Llawn Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol / Gwasanaethay Cymdeithasol
Rôl
Gwaith Cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol Gwasanaethau Oedolion
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:
Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer swydd Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol mewn gwasanaethau Pobl Hŷn ym Mhowys. Bydd y rôl hon ar draws y Sir ac mae'n swydd gweithiwr hyblyg ac felly mae'r Cyngor yn cynnig cyfle i weithio'n ystwyth, gan gynnwys gweithio o adref. Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol yn cario llwyth achosion bach o achosion cymhleth sydd neu sy'n debygol o ddod i'r llys. Byddant hefyd yn goruchwylio gweithwyr mewn perthynas ag achosion sy'n destun achos llys. Byddant yn cysylltu'n agos â'n timau Cyfreithiol, Diogelu ac AoR i hyrwyddo gwaith ataliol gan arwain at leihau heriau

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.