Neidio i'r prif gynnwys

Gyrrwr

Dyddiad cau 24/04/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol

Disgrifiad o'r swydd

Lleoliad gwaith: Canolfan Marl, Cyffordd Llandudno

Ni yw un o'r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal, a dymunwn i chi ymuno â'n tîm cyfeillgar a chlos wrth sicrhau y diogelir Dinasyddion ag Anableddau Corfforol, Namau ar y Synhwyrau neu Anableddau Dysgu a'u bod yn cael profiad esmwyth wrth weithio â'r Timau Anabledd a Phobl Hŷn.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.