Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

(Ref: LP3) 4 x Female Support Workers (Exemption is claimed under the Equality Act 2010 Part 1 Schedule 9)

Dyddiad cau 19/06/2024

Cyflogwr

Case Management Cymru

Lleoliad

  • Swansea
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Cyflog
£14 yr awr
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Cartref Gofal
Rôl
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref

Disgrifiad o'r swydd

I’m a 26-year-old young lady with cerebral palsy. I have my own adapted property in Hendy where I live with my family. I am a wheelchair user and hoisted for all transfers. I enjoy the company of others and have a good sense of humour. I would like to go out into the community, to access events such as the cinema, bowling, shopping etc.

I have complex physical difficulties and receive weekly input from an occupational therapist. I’m unable to communicate verbally but have developed ways of getting my needs met. I would like my support workers to be warm, patient and reliable, to encourage and support me to access all opportunities and help me to maximise my quality of life. You will play a key part in helping to develop my day-to-day activities.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.