Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Rheolwr Cofrestredig - Cartref Gofal Preswyl Hafan y Waun

Dyddiad cau 19/06/2024

Cyflogwr

Ceredigion County Council / Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad

  • Ceredigion
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd
Rôl
Manager

Disgrifiad o'r swydd

Ynglŷn â'r rôl
Dim ond gweithwyr cyfredol all wneud cais am y swydd hon.

Rydym ni, Cyngor Sir Ceredigion yn trawsnewid ein gwasanaethau ar gyfer oedolion sydd mewn gofal preswyl. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiad diweddar cartref Hafan y Waun i berchnogaeth y Cyngor. Mae Hafan y Waun yn darparu cyfleuster cyfoes sy'n cynnig ystod eang o gyfleusterau cymdeithasol, o gaffi i ardd ddiogel.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.