Neidio i'r prif gynnwys

Therapydd Galwedigaethol - Bridgeway

Dyddiad cau 24/07/2024

Cyflogwr

Bridgend County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Lleoliad

  • Bridgend
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol / Gwasanaethay Cymdeithasol
Rôl
Community Occupational Therapists

Disgrifiad o'r swydd

Therapydd Galwedigaethol - Bridgeway
Disgrifiad swydd
37 awr yr wythnos

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.