Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Uwch Swyddog - Diogelu a Phobl sy'n Agored i Niwed

Dyddiad cau 20/06/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol

Disgrifiad o'r swydd

Lleoliad gwaith: Coed Pella / Hybrid

Fel un o gyflogwyr mwyaf yr ardal, fe hoffem i chi ymuno â'n tîm cyfeillgar i arwain timau cefnogi busnes o fewn ein hadrannau Diogelu a Phobl Fregus. Oherwydd ymddeoliad y deiliad swydd presennol, dyma gyfle ar gyfer datblygu gyrfa neu ddyrchafiad yn y swydd rheolwr atebol hon.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.