Neidio i'r prif gynnwys

Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol

Dyddiad cau 19/07/2024

Cyflogwr

Ceredigion County Council / Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad

  • Ceredigion
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd
Rôl
Practitioner

Disgrifiad o'r swydd

Ynglŷn â'r rôl
Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i hyd at uchafswm o £8,000 (gan gynnwys TAW) tuag at gost y treuliau a dynnir oherwydd adleoli i Geredigion. Mae'r cynllun adleoli ond ar gael i'r rhai sydd â hawl gyfreithiol i weithio yn y DU. Nid ydym yn cynnig nawdd ar hyn o bryd.

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at adnoddaudynol@ceredigion.gov.uk. Am fwy o wybodaeth am sir Ceredigion a'r ffordd o fyw ragorol y mae'n ei gynnig, cliciwch yma .

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.