Neidio i'r prif gynnwys

Ymgynghorydd Hyfforddiant

Dyddiad cau 17/07/2024

Cyflogwr

Rhondda Cynon Taff CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff (RCT)

Lleoliad

  • Rhondda Cynon Taf
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Ymgynghorydd Hyfforddiant

Disgrifiad Swydd
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i Reolwr Gwasanaethau Datblygu'r Gweithlu Rhanbarthol ac yn meddu ar dair blynedd o brofiad ôl-gymhwyso yn gweithio mewn lleoliad gofal cymdeithasol a chymhwyster perthnasol cydnabyddedig e.e. gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, gradd mewn Nyrsio, Rheolaeth, neu Hyfforddi/Addysgu.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.