Skip to main content

Dysgwch fwy am Jane Alexander

Jane Alexander

Prif Swyddog Gweithredol

Mae Jane wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau a lleoliadau yn y sector Blynyddoedd Cynnar. Ar ôl dechrau mewn rôl wirfoddol, cwblhaodd ei chymwysterau a’i hyfforddiant DPP er mwyn datblygu ei gyrfa a chyrraedd ei rôl bresennol; mae hi wedi bod yn goruchwylio darpariaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru ers pum mlynedd a hanner.


Cwestiwn 1: Sonia wrthym am dy lwybr gyrfaol.

“Mae wedi bod yn un eitha’ hir. Ond nid dim ond fy natblygiad i sy’n plesio - mae helpu pobl eraill i ennill cymwysterau a gwybodaeth a gweld eu brwdfrydedd dros ddatblygiad plant yn hynod o werth chweil.”

Cwestiwn 2: Pa gymwysterau sydd eu hangen i weithio yn y Blynyddoedd Cynnar?

“Mae angen amynedd arnoch a’r gallu i beidio dal nôl wrth chwarae gyda phlant. Eich cyfrifoldeb chi yw eu helpu i ddatblygu a darganfod y byd.”

Cwestiwn 3: Beth yw’r peth gorau am dy swydd?

“Gweld y plant yn chwarae ac yn derbyn gofal yn eu cymunedau eu hunain. Mae bod yn rhan o hynny yn gwneud popeth yn werth chweil ac yn gwneud i chi deimlo’n eithaf arbennig.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio