Neidio i'r prif gynnwys

Prentisiaethau

Mae prentisiaid yn cael eu talu, fel gweithwyr eraill. Bydd y cyflog yn dibynnu ar bethau fel oed, profiad, sgiliau a'u gallu.

Youth Worker Apprentice, Gareth John in single shot with graffiti backdrop.

Pam fod prentisiaethau'n bwysig?

Mae'r cymwysterau prentisiaeth yn gymysgedd o ddysgu a phrofiad gwaith, a sgiliau cyfathrebu a rhifedd.

Mae prentisiaeth yn cymryd rhwng 18 mis a dwy flynedd i'w chwblhau.

Mae prentisiaethau yn addas ar gyfer pob oed. Os ydych chi’n 16 oed neu'n hŷn ac eisiau gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant, gallai prentisiaeth fod yn lle da i ddechrau.

    • Mae prentisiaethau yn creu cyfleoedd i bobl gael profiad mewn rôl. Bydd y cyflogwr yn cefnogi prentis i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i wneud y swydd. Fe fyddan nhw hefyd yn rhoi hyfforddiant ynghyd â darparwr dysgu.
    • Mae'n ffordd wych o helpu i ennill y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y swydd.
    • Mae prentisiaethau’n ddechrau gwych wrth adeiladu gyrfa ym maes gofal.

Straeon gan brentisiaid

Dyma rhai o fanteision dod yn brentis:

  • Cewch eich cyflogi o'r diwrnod cyntaf gyda thâl a gwyliau â thâl
  • Byddwch yn ennill cymhwyster cenedlaethol sy'n cael ei ariannu'n llawn ac sy'n gallu arwain at ddatblygu gyrfa
  • Cewch gefnogaeth ac arweiniad i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau wrth weithio
  • I'r rhai sy'n newydd i weithio ym maes gofal, mae'n cynnig cyfle gwych i ddeall y patrwm gweithio, dysgu cymryd cyfrifoldeb a deall yr amgylchedd gwaith.

Gallwch hefyd ddod o hyd i swyddi gwag ar gyfer prentisiaethau presennol gyda:

Recriwtio prentisiaid i'r sector gofal?

Darganfyddwch fwy am pam y dylech gynnig rhaglen brentisiaeth yn eich sefydliad.

Mwy o straeon