Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan. Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Learn More

Gweithio ym maes gofal plant

P’un ai a ydych eisiau arwain tîm neu weithio i chi’ch hun o gartref, mae yna rôl i chi. Mae amrywiaeth o yrfaoedd ar gael yn gweithio gyda phlant. Helpwch i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i gyrraedd ei llawn botensial.

Early years collage, including childcare workers and young children in all different environments.

Gofal plant yn y cartref yw lle mae plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd yn y cartref. Gallai hyn fod yn eu cartrefi eu hunain, gyda nani, er enghraifft, neu yng nghartref...

Mae grwpiau chwarae a Chylchoedd Meithrin yn darparu profiadau chwarae, dysgu a datblygu o safon i blant rhwng dwy a phedair oed.

Mae Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd yn darparu gwasanaeth hanfodol i rieni sy’n gweithio, drwy gynnig gofal plant o’u geni.

Eich gyrfa mewn gofal plant

Rhaglen hyfforddiant am ddau ddiwrnod am ddim i bobl sy'n byw yng Nghymru sy'n cynnwys yr hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal plant.

Stori Amanda

Ar ôl cael plant, roedd Amanda eisiau symud ‘mlaen o’i gyrfa mewn bancio. Dewisodd fod yn warchodwr plant oherwydd yr hyblygrwydd.