Neidio i'r prif gynnwys

Dod o hyd i swydd mewn gofal

Mae gennym 348 swydd gofal ar gael ar hyn o bryd
Dod o hyd i swydd

Swyddi a ychwanegwyd yn ddiweddar

Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 01/05/2024

Gweithiwr Storfa (PVCU)

Gweithiwr Storfa (PVCU) Disgrifiad Swydd Busnes Cyflogaeth â Chymorth yn y Cyngor yw Vision Products. Mae'r brif swyddfa ym Mhont-y-clun.Mae ein mentrau busnes yn amrywiol ac yn cynnwys Gwasanaeth Offer yn y Gymuned, gweithgynhyrchu a gosod ffenestri…
 • Rhondda Cynon Taff CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff (RCT)
 • Rhondda Cynon Taf
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweithiwr Storfa (PVCU) role in Rhondda Cynon Taf
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 01/05/2024

Gweithiwr Cynhyrchu PVCU

Gweithiwr Cynhyrchu PVCU Disgrifiad Swydd 32 awr yr wythnos - dydd Llun i ddydd IauMae 'Vision Products' yn fusnes sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn darparu cyflogaeth â chymorth i bobl sydd â lefelau amrywiol o anabledd. Rydyn ni'n cyflenwi…
 • Rhondda Cynon Taff CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff (RCT)
 • Rhondda Cynon Taf
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cynhyrchu PVCU role in Rhondda Cynon Taf
Gofal plant

Dyddiad cau: 15/05/2024

Gweinyddwr - Gwasanaethau Plant

Gweinyddwr - Gwasanaethau Plant Swydd-ddisgrifiad Cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cefnogi effeithiol gyda gweinyddiaeth a chyllid i'r timau gweithredol a chymorth. Cynnal a diweddaru amrywiaeth o systemau gwybodaeth electronig/papur a chynorthwyo i goladu…
 • Powys County Council / Cyngor Sir Powys
 • Powys
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweinyddwr - Gwasanaethau Plant role in Powys
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 28/04/2024

Swyddog Cyswllt CYMORTH

Swyddog Cyswllt CYMORTH Swydd-ddisgrifiad Ynglŷn â'r rôl: Mae Swyddogion Cyswllt yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth mewn perthynas â materion gofal cymdeithasol a diogelu ar gyfer oedolyn sydd angen gofal neu gymorth fel y'i diffinnir yn Neddf…
 • Powys County Council / Cyngor Sir Powys
 • Powys
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Swyddog Cyswllt CYMORTH role in Powys