Neidio i'r prif gynnwys

Gweithio ym maes gofal cymdeithasol

P'un a ydych am weithio gartref neu yn eich cymuned, mae rôl mewn gofal cymdeithasol i chi. Cefnogwch blant ac oedolion i fyw bywyd i'r eithaf.

Social care collage of social care workers and users of care and support of all ages in different environments.

Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu gofal a chymorth hanfodol i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain.

Mae cartrefi gofal preswyl yn cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i bobl lle gallan nhw gael y gofal a’r cymorth ychwanegol hwnnw, sydd eu hangen arnyn nhw.

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn helpu i ddal cymunedau yng Nghymru gyda’i gilydd. Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i roi cymorth sy’n canolbwyntio ar wella llesiant...

Mae gofal maeth yn darparu amgylchedd teulu diogel i blant nad ydynt, am lawer o wahanol resymau, yn gallu byw gyda’u teuluoedd eu hunain. Yma, rydyn ni’n nodi’n union beth mae...

Mae cartrefi preswyl i blant hefyd yn cael eu galw’n gartrefi plant. Maen nhw’n rhywle lle gall plant a phobl ifanc fyw os nad ydyn nhw’n gallu bod gartref gyda’u teuluoedd eu...

Eich gyrfa mewn Gofal Cymdeithasol

Eisiau dysgu sgiliau newydd a rhoi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned?

Stori Uchenna

Daeth Uchenna o Nigeria i ddechrau gweithio fel gyrrwr danfon nwyddau oherwydd mae'n hoff iawn o siarad efo pobl. Ar ôl iddo ddarganfod gwefan Gofalwn Cymru, dechreuodd ei yrfa fel gweithiwr gofal er mwyn iddo allu defnyddio'i sgiliau personol i wella bywydau pobl.