Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

Adnoddau

Gall y tudalennau hyn eich cynorthwyo ar eich taith ofal i addysg barhaus, cyflogaeth neu gyfleoedd gwirfoddoli.

Image of some of the cards with text and image on each card.

Adnoddau a chanllawiau Gofalwn Cymru

Ewch i wefan ‘Gofal yn Galw’ i roi cynnig ar yr her fideo i weld sut beth yw gyrfa ym maes gofal. Ar y diwedd, byddwch yn cael proffil personol manwl sy’n dweud wrthych chi os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen

Pecyn dysgu rhyngweithiol yw hwn ar gyfer athrawon, tiwtoriaid, cynghorwyr gyrfa neu lysgenhadon i siarad am y sector gofal plant gyda phobl ifanc

Ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru am ragor o adnoddau a chanllawiau i weithwyr a chyflogwyr sy'n gweithio yn y sector gofal

Trwy gyfoethogi iaith Gymraeg y gweithlu, gwybodaeth a dealltwriaeth o ddwyieithrwydd, gall hyn helpu i greu gwell gwasanaethau gofal ar gyfer

Mae ein Cardiau Gyrfa yn darparu gwybodaeth am rolau mewn gofal, gan weithio gyda phlant ac oedolion yng Nghymru.