Neidio i'r prif gynnwys

Cynllun Cyfweliad Gwarantedig

Rydym am eich helpu i greu cronfa dalent o weithwyr gofal cymdeithasol.

Gweminar nesaf

Am y cynllun

Mae'r cynllun hwn ar gael i helpu unrhyw un sydd wedi cwblhau'r rhaglen Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol i gael cyfweliad, gan ei gwneud yn haws iddyn nhw gael swydd ym maes gofal cymdeithasol.

  • Mae'r cynllun hwn yn bartneriaeth gyda chyflogwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru i helpu pobl sy'n chwilio am swyddi a chyflogwyr.
  • Mae'n cyflymu'r broses recrwitio ac yn rhoi mantais iddyn nhw dros bobl eraill sy’n ymgeisio am yr un swyddi.
  • Mae hefyd yn helpu cyflogwyr i ddod o hyd i bobl sydd â diddordeb gwirioneddol mewn gwaith gofal cymdeithasol.

How it works

Ar ddiwedd y rhaglen tri diwrnod cyflwyniad i ofal cymdeithasol, bydd gennych fynediad i'n cynllun cyfweliad gwarantedig sy'n rhoi'r cyfle i chi drefnu cyfweliad yn uniongyrchol â chyflogwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun. Byddwch yn gallu hidlo'r cyfleoedd hyn ar y dudalen porthol swyddi yma. Darllenwch yr hysbyseb yn ofalus i sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf hanfodol i wneud cais.

Sut mae'n gweithio

  • Cofrestrwch fel cyflogwr.
  • Uwchlwythwch eich swyddi a ticiwch y blwch cyfweldiad gwarantedig.
  • Dylech gynnwys y geiriad y cytunwyd arno yn eich hysbyseb i ddangos eich bod yn rhan o'r cynllun:
  • "Rydym yn rhan o gynllun cyfweldiad gwarantedig Gofalwn Cymru. Dilynwch unrhyw ganllawiau cymhwysedd yn yr hysbyseb ac anfonwch gopi o'ch tystysgrifau cyflwyniad i ofal cymdeithasol. Byddwn mewn cysylltiad pan fyddwn wedi derbyn eich gwybodaeth."
  • Ychwanegwch feini prawf cymhwysedd clir i gael mynediad i'r cynnig e.e. angen trwydded yrru yn y DU.
  • Rhowch wybod i ni am gyfleoedd eraill fel gwirfoddoli/lleoliadau gwaith wrth gofrestru.


"Mae'n gynllun ardderchog sy'n rhoi cyflwyniad cryf i'r sector. Mae gan y bobl rydyn ni wedi'u cyflogi hyd yma agweddau gwych, dealltwriaeth dda o'u rolau newydd a dyfodol disglair o'u blaenau."
Richard Barnes, Pennaeth Denu Talent - Pobl

Cynllun Cyfweliad Gwarantedig

Rydym am eich helpu i greu cronfa dalent o weithwyr gofal cymdeithasol