Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

Cyflogwyr

Yma fe welwch ddetholiad o ddeunyddiau marchnata at y diben o hyrwyddo’r ymgyrch atyniad cenedlaethol, recriwtio a chadw Gofalwn Cymru ledled Cymru ar gyfer gofal cymdeithasol...

Mae ein Llysgenhadon Gofalwn yn helpu i godi proffil gofal plant ym maes gofal cymdeithasol, drwy addysgu pobl a myfyrwyr am y gwahanol opsiynau gyrfa a'r llwybrau datblygu sydd...

Cyflwyno swydd wag

Rydym wedi ei gwneud hi'n haws i chi gyhoeddi a rheoli eich swyddi gwag mewn un lle. Defnyddiwch y botwm cofrestru i greu cyfrif cyflogwr - mae'n cymryd llai na munud. Ar ôl ei gymeradwyo, gallwch bostio eich swyddi gwag yn rhad ac am ddim. Edrychwch ar ein fideo byr i'ch helpu i ddeall sut i ddefnyddio'r porthol cyflogwyr. Os oes gennych gyfrif eisoes, defnyddiwch y botwm mewngofnodi ar ochr dde uchaf eich sgrin.