Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Gweithio mewn gofal

Yn Gofalwn Cymru gallwch ddysgu am y rolau sydd ar gael, chwilio am swyddi, profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli.

Dewch i ymuno a ni!

Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni’r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad. Ar hyn o bryd, mae tua un o bob 17 oedolyn yng Nghymru yn gweithio mewn gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant (tua 113,000 o bobl), sy’n golygu bod y maes yn gyflogwr mwy na’r GIG. Ond mae’r maes gwaith hwn yn tyfu o hyd.

Ein nod

Nod Gofalwn Cymru yw helpu i ddenu mwy o bobl i weithio ym maes gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru a dangos yr amrywiaeth o rolau a chyfleoedd dilyniant gyrfa sydd ar gael. Drwy ddefnyddio gweithwyr gofal go iawn, rydym yn canolbwyntio ar yr heriau sy'n eu hwynebu yn ogystal â'r hyn sy'n gwneud eu gwaith yn wobrwyol ac yn werth chweil.

Sut allwn ni helpu

Eich taith i ofal cymdeithasol

O fewn gofal cymdeithasol, gallwch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gydag oedolion a phlant. Nid oes dau ddiwrnod yr un fath, byddwch helpu pobl i fyw bywydau mwy cyfforddus. Byddwch yn gwella iechyd yr unigolyn trwy gymorth corfforol, emosiynol a chymdeithasol. A byddwch yn helpu pobl i ddatblygu neu gynnal eu hannibyniaeth, eu hurddas a'u parch.

Eich taith i ofal plant

Mae bod yn rhan o ddatblygiad plentyn, ei weld wrth chwarae a'i helpu i archwilio'r byd yn waith gwerth chweil. P'un a ydych am arwain tîm neu weithio i chi'ch hun gartref, mae rôl i chi.