fbpx
Skip to main content

Mae gan gartrefi gofal rôl hanfodol yng nghymdeithas Cymru

Maent yn cefnogi pobl ag amrywiaeth o anghenion gwahanol ac yn helpu trigolion i fyw’r bywyd maen nhw am ei fyw.

Dechreuwch yrfa mewn gofal gyda phrentisiaeth

Hyfforddi, datblygu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Darganfydda yrfa mewn gofal!

Gyda nifer o rolau gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant ar gael ym mhob cwr o Gymru, dewch o hyd i’r swydd berffaith yn eich ardal chi.

Oes gennyt yr hyn sydd ei angen?

Rhowch gynnig ar ein hadnodd dysgu ar-lein i ddarganfod a yw gyrfa mewn gofal yn iawn i ti.

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol

Dechreuwch eich taith gofal cymdeithasol heddiw gyda chwrs ar lein, am ddim.

Ydych chi’n chwilio am swydd newydd, her, neu newid gyrfa? Gallai gweithio mewn gofal fod yn berffaith i chi

Cymerwch gip ar ein porthol swyddi pwrpasol ar gyfer rolau mewn gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Ar ôl i chi ymuno, byddwch yn derbyn diweddariadau am y swyddi gofal sydd ar gael yn eich ardal – beth bynnag yw lefel eich profiad.

Chwiliwch am swyddi yn eich ardal chi

 

 

Straeon go iawn gan bobl go iawn

Nid oes ffordd well o wybod a oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i weithio mewn gofal na chlywed gan bobl sy’n gwneud y gwaith ar hyn o bryd. Isod mae detholiad o ffilmiau i chi eu gwylio.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi