Neidio i'r prif gynnwys

Gwna gofal yn yrfa.

Cymorth i ffeindio dy rôl berffaith

Os oes gennych ymrwymiad i ofalu am eraill, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch gyrfa berffaith mewn gofal, gyda gwybodaeth am rolau, hyfforddiant a swyddi yn eich ardal.

Llun pabell eisteddfod gyda manylion digwyddiad diwrnod gofal

P'un a ydych chi'n dod o hyd i'ch swydd gyntaf, neu'n edrych i symud ymlaen, mae gennym ni 100 o rolau ar gael.

Os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes gofal, mae gennym amrywiaeth o raglenni hyfforddi ar gael i’ch helpu i ddechrau arni.

Gall gweithio gydag oedolion mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person cywir, gall fod yn hynod o werth chweil. Gweithiwch mewn gofal cymdeithasol i fod yn help i’ch cymuned.

P’un ai a ydych eisiau arwain tîm neu weithio i chi’ch hun o gartref, mae yna rôl i chi. Mae amrywiaeth o yrfaoedd ar gael yn gweithio gyda phlant. Helpwch i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i gyrraedd ei llawn botensial.

Y newyddion diweddaraf

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.

Lleisiau gofal