fbpx
Skip to main content

Ni’n ofalu wnewch chi?

Gweithiwch mewn gofal cartref. Byddwch yn achubiaeth i’ch cymuned.

Cyrsiau Gofalwn Cymru

Cyrsiau rhagarweiniol mewn gofal cymdeithasol a gofal plant

Dechreuwch yrfa mewn gofal gyda phrentisiaeth

Hyfforddi, datblygu sgiliau newydd a chyflawni cymwysterau a gydnabyddir yn naionaidd tra byddwch yn gweithio ac yn ennill

Ydych chi’n chwilio am swydd newydd, her, neu newid gyrfa? Gallai gweithio mewn gofal fod yn berffaith i chi

Cymerwch gip ar ein porthol swyddi pwrpasol ar gyfer rolau mewn gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Ar ôl i chi ymuno, byddwch yn derbyn diweddariadau am y swyddi gofal sydd ar gael yn eich ardal – beth bynnag yw lefel eich profiad.

Chwiliwch am swyddi yn eich ardal chi

 

 

Straeon go iawn gan bobl go iawn

Nid oes ffordd well o wybod a oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i weithio mewn gofal na chlywed gan bobl sy’n gwneud y gwaith ar hyn o bryd. Isod mae detholiad o ffilmiau i chi eu gwylio.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs