fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Jennifer England

Jennifer England

Jennifer England

Gweithiwr gofal
Caerdydd

Mae Jennifer yn gweithio i HomeInstead Senior Care yng Nghaerdydd lle mae pob diwrnod yn wahanol. Mae ei rôl yn amrywio o gleient i gleient, o’u helpu i godi yn y bore i baratoi eu bwyd a rhoi meddyginiaeth.


Cwestiwn 1: Pam fod hi’n bwysig cael siaradwyr Cymraeg mewn gofal cymdeithasol?

“Mae gen i rai cleientiaid sy’n siarad Cymraeg ac maen nhw’n teimlo cymaint yn fwy cyfforddus gyda fi yn siarad eu hiaith nhw.”

Cwestiwn 2: Sut mae dy ddiwrnod arferol?

“Mae pob diwrnod yn wahanol. Dyw’r gwaith ddim yn ddiflas, mae hynny’n sicr. Dydych chi ddim yn gwybod beth sydd o’ch blaen oherwydd mae anghenion pob cleient yn wahanol.”

Cwestiwn 3: Wyt ti bob amser wedi eisiau gweithio yn y sector?

“Dim o gwbl. Newidiais i fy ngyrfa ar ôl 17 mlynedd, ond dylwn i fod wedi ystyried y diwydiant gofal lot cynharach.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio