Skip to main content

Dysgwch fwy am Mair Aubrey

Mair Aubrey

Mair Aubrey

Rheolwr Gwasanaeth

Yn fwy na dim, mae Mair eisiau sicrhau bod y bobl y mae hi’n gweithio gyda nhw yn gallu byw eu bywydau gystal â phosib. Dechreuodd Mair ar ei thaith ofalu fel gweithiwr cymorth ac mae wedi cwblhau dau gymhwyster wrth weithio. Mae hi nawr yn rheoli staff mewn cartref gofal i oedolion anabl, gan sicrhau bod ei thenantiaid yn cael y gofal a’r cymorth cywir.


Cwestiwn 1: Pa fath o berson y mae'n ei gymryd i weithio ym maes gofal cymdeithasol?

Rhaid i chi fod yn berson ofalgar, ni all neb eich dysgu i ofalu.

Cwestiwn 2: Dywedwch wrthym y darn pwysicaf o weithio mewn gofal?

Sicrhau bod y bobl yn cael y gofal gorau a'r bywyd gorau posibl.

Cwestiwn 3: Beth yw'r camsyniad mwyaf o ran gweithio mewn gofal?

Mae llawer mwy na dim ond rhoi gofal personol, rydym yn mynd ar wyliau gyda nhw ac yn eu cefnogi ym mhob ffordd.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio