Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Cyflwyno swydd wag

Dangosfwrdd cyflogwyr

Mae dangosfwrdd i gyflogwyr Gofalwn Cymru wedi'i ddiweddaru. Dyma le gall cyflogwyr greu neu fewngofnodi i'w cyfrif Gofalwn Cymru i reoli a llwytho swyddi gwag.

Ar ôl i chi wneud cais i gofrestru, gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd, gan gynnwys eich ffolderi Junk/Spam.

Edrychwch ar ein fideo byr i ddod â chi'n gyfarwydd â'r newidiadau.

Os oes gennych gyfrif eisoes gyda ni neu gyfrif , gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio'ch manylion cyfredol. Fodd bynnag, byddwch yn gofyn i chi lenwi unrhyw wybodaeth sydd ar goll.

I fewngofnodi neu gofrestru ewch i'r dangosfwrdd.

Cyfrif GCCarlein

Os oes gennych gyfrif GCCarlein, gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio'ch manylion cyfredol. Bydd angen i chi lenwi unrhyw wybodaeth sydd ar goll.

Beth yw GCCarlein?

Mae GCCarlein yn eiddo i Gofal Cymdeithasol Cymru lle mae cyflogwyr, sy'n hysbys i ni fel llofnodwyr, hefyd yn defnyddio'r safle. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn hepgor Gofalwn Cymru ac felly'n rhoi gwell profiad i ddefnyddwyr wrth gadw pob cyfrif o dan un mewngofnodi.

Mewngofnodi gyda fy manylion cyfredol

Os nad oes gennych gyfrif GCCarlein, ond bod gennych gyfrif Gofalwn Cymru gyda swyddi byw, mewngofnodwch gyda'ch manylion cyfredol a chewch eich annog i newid eich cyfrinair.


Os nad ydych yn gallu mewngofnodi, mae hyn yn golygu nad oes gennych swyddi gwag byw gyda ni a bydd angen i chi ddilyn y cyfarwyddiadau isod a chreu cyfrif newydd.

Creu cyfrif newydd

Os nad oes gennych gyfrif GCCarlein, ac mae gennych gyfrif Gofalwn gyda ni, ond nad ydych wedi bod yn postio swyddi yn weithredol, bydd angen i chi ail-gofrestru eich cyfrif.


Ar ôl i chi gyflwyno cais i gofrestru, gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd, gan gynnwys eich ffolderi Junk/Spam i wirio eich cyfrif.

Gweminar

Ymunwch â ni yn ein sesiwn weminar nesaf fel y gallwn eich tywys drwy'r broses gofrestru newydd, dangosfwrdd cyflogwyr a'r porth swyddi.

Gweminar i awdurdodau lleol

Mater i awdurdodau lleol yw ymuno â'n sesiwn weminar nesaf fel y gallwn eich tywys drwy'r ddangosfwrdd y cyflogwr a'r porthol swyddi awtomataidd.