Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol

Cwrs wedi'i ariannu'n llawn ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru sy'n cynnwys yr hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Neilltuwch eich lle
Liesl who completed the Introduction to social care training

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu cynnwys y rhaglen Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol. Os hoffech gael y cyfle i fod yn bresennol, e-bostiwch cyswllt@gofalwn.cymru a byddwn yn cadw rhestr o'r rhai sydd â diddordeb. Unwaith y bydd dyddiadau rhaglen newydd ar gael, byddwn mewn cysylltiad.

Am yr hyfforddiant

Mae'r cwrs Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol yn cynnwys yr hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol, e.e. cyfathrebu, diogelu ac arferion gwaith. Pan fyddwch yn dechrau gweithio yn y sector, byddwch hefyd yn derbyn cymorth a hyfforddiant ychwanegol gan eich cyflogwr.

Manylion y cwrs

CostAm ddim
HydTri diwrnod yn olynol rhwng 9:45am-2:30pm
CyfyngiadauRhaid i chi fod dros 18 oed ac yn byw yng Nghymru
CymhwysteDim cymwysterau gofynno
LleoliadAr-lein a bydd angen mynediad i sain
"Dysgais lawer am ofal cymdeithasol ar y cwrs hwn, byddwn yn ei argymell 100% i unrhyw un sydd â diddordeb. Tîm cyfeillgar a chefnogol."

Pethau i'w gwybod

Nid yw'r rhaglen hon yn gymhwyster achrededig mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Am fwy o wybodaeth am noddwyr a hawliau gwaith,ewch i Lywodraeth Cymru.

I weithio ym maes gofal cymdeithasol, bydd angen i chi gael rhai gwiriadau i sicrhau eich bod yn addas i weithio yn y sector. Byddwn yn eich helpu gyda'r rhain. Bydd hyn yn cynnwys rhywbeth o'r enw gwiriad System Datgelu a Gwahardd (DBS) i sicrhau eich bod yn gallu gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae rhai rolau hefyd yn gofyn i chi gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae rhai rolau hefyd yn gofyn am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cynllun Cyfweliad Gwarantedig

Ar ddiwedd y rhaglen tri diwrnod, bydd gennych fynediad i'n cynllun Cyfweliad Gwarantedig sy'n rhoi'r cyfle i chi drefnu cyfweliad yn uniongyrchol â chyflogwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun. Bydd angen i chi hidlo'r cyfleoedd hyn ar y porthol swyddi yma. Cofiwch ddarllen yr hysbyseb yn ofalus i sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf hanfodol i wneud cais.

Mae'r rhaglen hon wedi newid fy mywyd; mae’r cynllun cyfweliad wedi arwain at swydd wych.

16+ Further education programme

Mae'r rhaglen ddeuddydd hon wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio iechyd a gofal cymdeithasol fel rhan o addysg bellach. Mae'r sesiynau'n amodol ar argaeledd ac yn cael eu cyflwyno ar-lein.

Cysylltwch â cyswllt@gofalwn.cymru am fwy o wybodaeth.

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.

Os oes gennych gwestiynau am ein rhaglenni uchod neu os oes gennych ddiddordeb mewn rhaglen benodol neu raglen grŵp cymunedol, cysylltwch â ni: