fbpx
Skip to main content
Gweithiwr Prosiect Llanw – Byw yn y Gymuned Denbighshire County Council
Location: Denbighshire
£13.24 per hour / Rhan Amser

Cyfeirnod y swydd: AHSS00072W3HME
Lleoliad: Byw yn y Gymuned Y Rhyl
Cyflog: Graddfa 5, £13.24 yr awr
Oriau: Llanw / yn ôl y gofyn

Dyma gyfle gwych i ymuno â’n tîm ymroddedig o staff i gefnogi unigolion gydag anableddau cymhleth sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain yn y gymuned. I gefnogi pob unigolyn i gwrdd â’u hamcanion a’u deilliannau drwy ddefnyddio dull wedi ei ganoli o amgylch yr unigolyn.

Dyma swydd sy’n rhoi boddhad a sy’n cynnig amrediad eang o gyfleoedd ar gyfer staff i weithio mewn lleoliadau cymunedol amrywiol. Gan hybu annibyniaeth yr unigolion a sicrhau eu bod yn byw bywydau llawn ac integredig.

Penodiad yn amodol ar Ddatgeliad Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Sophie Owen ar 01824 706089 neu Rob Gilmour ar 01824 708315.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.


I gysylltu â'r cyflogwr, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol: [javascript protected email address]