Skip to main content

Llysgenhadon Gofalwn Cymru

Rôl Llysgenhadon Gofalwn Cymru yw codi proffil gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar. Mae Llysgenhadon Gofalwn Cymru yn helpu i addysgu pobl am y gwahanol ddewisiadau gyrfa a chyfleoedd i ddatblygu sydd gan y sector i’w cynnig.

Beth yw Llysgennad Gofalwn Cymru?

Pobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yw Llysgenhadon Gofalwn Cymru. Maent yn rhannu eu hangerdd a’u brwdfrydedd dros eu gwaith gydag eraill ac yn dod â’u gyrfaoedd yn fyw gyda gwanhaol grwpiau o bobl.

Mae Llysgenhadon Gofalwn Cymru yn gweithio gydag ystod eang o bobl fel y rhai sydd heb ystyried gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar o bosb; y rhai sy’n ystyried newid gyrfa efallai, a myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau.

Gall hyn gynnwys:

  • Cyflwyniadau i fyfyrwyr ysgol neu goleg
  • Sgyrsiau neu drafodaethau anffurfiol
  • Mynychu ffeiriau gyrfaoedd neu swyddi, digwyddiadau neu gynadleddau.

Mae ein Llysgenhadon Gofalwn Cymru yn ymroddedig ac yn hyderus. Maent yn cyfathrebu’n dda gyda chynulleidfa eang ynghylch pa yrfaoedd sydd ar gael yn y sector gofal.

 

Sut mae bod yn Lysgennad Gofalwn Cymru?

Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu cymell ac ysbrydoli pobl i ystyried gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar fel gyrfa werth chweil sy’n rhoi mwynhad.

Gall Llysgenhadon Gofalwn Cymru fod ar unrhyw lefel yn eu gyrfa ond mae’n rhaid iddynt fod yn ymroddedig ac yn hyderus a gallu cyfathrebu’n dda gyda phob math o bobl. Mae’n rôl wirfoddol, felly byddwch angen cefnogaeth eich cyflogwr.

 

Byddwch yn Lysgennad Gofalwn Cymru

Trefnwch ymweliad gan Lysgennad Gofalwn Cymru

 

Pam ddylwn i fod yn Lysgennad Gofalwn Cymru?

  • Byddwch yn magu hyder ac yn meithrin sgiliau ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus
  • Bydd yn ychwanegiad cadarnhaol at eich CV
  • Byddwch yn hyrwyddo gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar ac yn helpu i lywio gweithwyr y dyfodol.

 

Manteision i’ch cyflogwr

  • Codi proffil y sefydliad fel cyflogwr o ansawdd
  • Datblygu a chymell staff
  • Gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygiad gweithlu’r dyfodol.

 

Mae Llysgenhadon Gofalwn Cymru yn adnodd recriwtio effeithiol a phwerus. Maent yn gofalu bod y sector yn dal ati i ddenu’r bobl iawn gyda’r gwerthoedd iawn.