Neidio i'r prif gynnwys

Karen Llewellyn

Darlithydd yn y Blynyddoedd Cynnar

Ar ôl gweithio fel gwarchodwr plant am 13 mlynedd, penderfynodd Karen ddefnyddio ei gwybodaeth a’i dealltwriaeth i symud ymlaen a dod yn ddarlithydd yng Ngholeg Gŵyr. Mae hi’n darlithio mewn Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol i helpu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol, gofalwyr a gwarchodwyr plant.

"There are masses of routes that children can take in health and social care, and childcare to fulfil their dreams. It gives me massive job satisfaction to see the students grow. I think doing a degree gave me the confidence to apply for this role, and it is the best thing that I have ever done."

Holi ac Ateb gyda Karen

A yw dy rôl yn hyblyg?

Ydy wir. Ro’n i’n gweithio’n rhan amser am saith mlynedd er mwyn gallu magu fy nheulu. Dwi wedi bod yn gweithio’n llawn amser ers Medi 2018.

Pa ran o’r swydd sydd fwyaf gwerth chweil?

Dwi’n profi gwefr enfawr pan mae’r myfyrwyr yn cyflawni eu hamcanion.

Beth sy’n gwneud Darlithydd da?

Profiad. Mae gen i brofiad uniongyrchol o weithio mewn gofal a’r blynyddoedd cynnar, felly maen nhw’n ymddiried ynof i.

Mwy o straeon gofal plant

New to care? Find out how to get started