Neidio i'r prif gynnwys

Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymyrraeth Dwys

Dyddiad cau 30/04/2024

Cyflogwr

Rhondda Cynon Taff CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff (RCT)

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Cymdeithasol
Rôl
Gwaith Cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Blaen Weithiwr Cymdeithasol - Garfan Ymyrraeth Dwys

Disgrifiad Swydd
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth / Hwb Diogelu Amlasiantaeth

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.