Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref Achlysurol - Canolfan Adnoddau Caeglas

Dyddiad cau 30/08/2024

Cyflogwr

Rhondda Cynon Taff CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff (RCT)

Lleoliad

  • Rhondda Cynon Taf
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

Cynorthwy-ydd Gofal / Cynnal Cartref Achlysurol - Canolfan Adnoddau Caeglas

Disgrifiad Swydd
Ydych chi'n unigolyn gofalgar sy'n dymuno helpu pobl ac sy'n chwilio am swydd Gofal / Cynnal Cartref hyblyg? Os felly, ymunwch â ni! Rydyn ni'n chwilio am unigolion i ymuno â'n carfanau ymroddedig yn ein Cartrefi Gofal a Chanolfannau Adnoddau.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.