Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

Gweithiwr Ailalluogi a Gofal

Dyddiad cau 23/07/2024

Cyflogwr

Powys County Council / Cyngor Sir Powys

Lleoliad

  • Powys
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Cartref Gofal
Rôl
Gweithiwr Ailalluogi

Disgrifiad o'r swydd

Gweithiwr Ailalluogi a Gofal
Swydd-ddisgrifiad
Ydych chi wrth eich bodd yn dod i adnabod pobl, treulio amser gyda nhw a gweithio fel rhan o grŵp/tîm? Ydych chi'n mwynhau gweithio yn eich cymuned leol ac yn mwynhau gwybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd, pa mor fychan bynnag yw'r gwahaniaeth yma?

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.