Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Cefnogi Cymunedol

Dyddiad cau 19/04/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol
Rôl
Gweithiwr Cymorth ym Maes Gwaith Cymdeithasol

Disgrifiad o'r swydd

A hoffech chi gael gyrfa sy'n rhoi boddhad a chael gwneud gwahaniaeth i bobl diamddiffyn yn eich ardal leol?

Drwy weithio yn sector gofal Cyngor Conwy, gallwn ni gynnig mwy na swydd ofalu'n unig i chi. Gallwn ni roi'r cyfle i chi gael swydd ystyrlon a phwrpasol gyda chefnogaeth gan dim cyfeillgar a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich llawn botensial.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.