Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 3 - Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Dyddiad cau 25/07/2024

Cyflogwr

Ceredigion County Council / Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad

  • Ceredigion
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Gwasanaethau Cartref Gofal
Rôl
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref

Disgrifiad o'r swydd

Ynglŷn â'r rôl
Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar uno Cartref Preswyl Tregerddan â Chartref Preswyl Hafan y Waun, Waun Fawr. Os caiff y cynnig hwn ei gymeradwyo bydd y swydd hon yn cael ei throsglwyddo i Hafan y Waun ar bwynt y cytunir arno.


Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.