Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Deffro yn y Nos)

Dyddiad cau 19/07/2024

Cyflogwr

Caerphilly County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Lleoliad

  • Caerphilly
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal plant
Gweithle
Gofal preswyl i blant
Rôl
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant

Disgrifiad o'r swydd

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Deffro yn y Nos)
Disgrifiad swydd
Rydyn ni'n recriwtio Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Oriau gwaith: 25 oriau, bydd yr oriau hyn yn cael eu gweithio yn ôl trefn rota Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am yr oriau sydd ar gael, cysylltwch â'r rheolwr recriwtio gan ddefnyddio'r manylion wedi'u darparu isod.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.