Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan. Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Learn More

Llanw / Banc (Gofal Cymdeithasol) - Cysgod y Gaer, Corwen

Dyddiad cau 30/05/2024

Cyflogwr

Denbighshire County Council / Cyngor Sir Ddinbych

Lleoliad

  • Denbighshire
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal plant
Gweithle
Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd
Rôl
Ymarferydd cynorthwyol gofal dydd sesiynol / Dan oed ysgol

Disgrifiad o'r swydd

Llanw / Banc (Gofal Cymdeithasol) - Cysgod y Gaer, Corwen

Disgrifiad swydd
I weld pecyn gwybodaeth y swydd, agorwch y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth

Ai chi yw’r un ar gyfer y swydd?

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.