Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Rheolwr Tim - Gofal a Chymorth

Dyddiad cau 30/06/2024

Cyflogwr

Powys County Council / Cyngor Sir Powys

Lleoliad

  • Powys
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Maes gofal
Gofal plant
Gweithle
Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd
Rôl
Manager

Disgrifiad o'r swydd

Rheolwr Tim - Gofal a Chymorth
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl: Mae Tîm y Llys yn rheoli cynlluniau gofal i'r plant hynny sydd ger bron y Llys. Bydd y rôl yn cynnwys arwain tîm bach o ymarferwyr gwaith cymdeithasol, eu cefnogi i ddarparu asesiadau o ansawdd uchel a thystiolaeth i'r llysoedd, gan gynnwys asesiadau o ansawdd uchel a thystiolaeth i'r llysoedd, gan gynnwys gwaith uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc er mwyn sicrhau bod profiadau bywyd plant a'u lleisiau yn cael eu tystiolaethu a'u bwydo i mewn i'w cynllun gofal. Bydd y rôl/ tîm yn cefnogi'r gwasanaeth i symud y canolbwynt tuag at Cyndrafodion, yn unol ag Ail-lansio PLO.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.