Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Uwch Weithiwr Gofal Plant Preswyl (x3)

Dyddiad cau 04/07/2024

Cyflogwr

Merthyr Tydfil CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Lleoliad

  • Merthyr Tydfil
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Llawn Amser
Maes gofal
Gofal plant
Gweithle
Gofal preswyl i blant
Rôl
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant

Disgrifiad o'r swydd

35 awr / Cyflog: Gradd 5 SCP 18-22= £29,269 - £31,364 y flwyddyn pro rata
= 94.59% - £27,685 - £29,667 y flwyddyn

Rydym yn chwilio am Uwch Weithiwr Gofal Plant Preswyl profiadol i helpu i sefydlu ein cartref plant preswyl ein hunain ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â'r awdurdod lleol wrth i ni ddechrau sefydlu cangen breswyl i gefnogi rhai o'r plant a'r bobl ifanc sydd yn ein gofal. Fel Uwch Weithiwr Gofal Plant Preswyl, byddwch yn rhan annatod o ddarparu amgylchedd diogel lle bydd ein plant a'n pobl ifanc yn byw. Byddwch yn eu cefnogi i gyrraedd eu llawn botensial drwy roi cyfleoedd iddynt ffynnu. Bydd hyn yn cynnwys darparu cefnogaeth emosiynol a chymdeithasol, rheoli ymddygiad heriol a datblygu dealltwriaeth o drawma plentyndod cynnar a'r effaith ar y bobl ifanc yn ein gofal.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.