fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Gillian Owen

Gillian Owen

Goruchwylydd Gofal Cymunedol

Mae Gillian yn oruchwyliwr gofal cymunedol sy'n cynorthwyo staff i ofalu am bobl fregus yn lleol.
Maent yn achubiaeth fawr i'w cymuned ar hyn o bryd.


Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi