Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Cynllun Cyfweliad Gwarantedig

Rydym am eich helpu i greu cronfa dalent o weithwyr gofal cymdeithasol.

Ymuno

Am y cynllun

Mae'r cynllun hwn ar gael i helpu unrhyw un sydd wedi cwblhau'r rhaglen Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol i gael cyfweliad, gan ei gwneud yn haws iddyn nhw gael swydd ym maes gofal cymdeithasol.

  • Mae'r cynllun hwn yn bartneriaeth gyda chyflogwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru i helpu pobl sy'n chwilio am swyddi a chyflogwyr.
  • Mae'n cyflymu'r broses recrwitio ac yn rhoi mantais iddyn nhw dros bobl eraill sy’n ymgeisio am yr un swyddi.
  • Mae hefyd yn helpu cyflogwyr i ddod o hyd i bobl sydd â diddordeb gwirioneddol mewn gwaith gofal cymdeithasol.

How it works

Ar ddiwedd y rhaglen tri diwrnod cyflwyniad i ofal cymdeithasol, bydd gennych fynediad i'n cynllun cyfweliad gwarantedig sy'n rhoi'r cyfle i chi drefnu cyfweliad yn uniongyrchol â chyflogwyr sydd wedi cofrestru ar y cynllun. 

Byddwch yn gallu hidlo'r cyfleoedd hyn ar y dudalen porthol swyddi yma. 

Darllenwch yr hysbyseb yn ofalus i sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf hanfodol i wneud cais.

Sut mae'n gweithio

  • Cofrestrwch fel cyflogwr.
  • Uwchlwythwch eich swyddi a ticiwch y blwch cyfweldiad gwarantedig.
  • Dylech gynnwys y geiriad y cytunwyd arno yn eich hysbyseb i ddangos eich bod yn rhan o'r cynllun:
  • "Rydym yn rhan o gynllun cyfweldiad gwarantedig Gofalwn Cymru. Dilynwch unrhyw ganllawiau cymhwysedd yn yr hysbyseb ac anfonwch gopi o'ch tystysgrifau cyflwyniad i ofal cymdeithasol. Byddwn mewn cysylltiad pan fyddwn wedi derbyn eich gwybodaeth."
  • Ychwanegwch feini prawf cymhwysedd clir i gael mynediad i'r cynnig e.e. angen trwydded yrru yn y DU.
  • Rhowch wybod i ni am gyfleoedd eraill fel gwirfoddoli/lleoliadau gwaith wrth gofrestru.


Employer list

This employer list is for people who have completed the Introduction to social care course.
"Mae'n gynllun ardderchog sy'n rhoi cyflwyniad cryf i'r sector. Mae gan y bobl rydyn ni wedi'u cyflogi hyd yma agweddau gwych, dealltwriaeth dda o'u rolau newydd a dyfodol disglair o'u blaenau."
Richard Barnes, Pennaeth Denu Talent - Pobl