Neidio i'r prif gynnwys

Cydlynydd Gweithgareddau

Fel Cydlynydd Gweithgareddau Cartref Gofal, byddwch chi’n gyfrifol am greu rhaglen o weithgareddau ar gyfer y preswylwyr yn y cartref gofal.

Hannah in a commercial kitchen wearing PPE behind a trolley with ice cream on

Bod yn Gydlynydd Gweithgareddau

Byddwch chi’n treulio amser yn dod i adnabod y preswylwyr a’u teuluoedd i’ch galluogi chi i lunio rhaglen weithgareddau wedi’i theilwra. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi lles, annibyniaeth ac ymgysylltiad cymdeithasol y preswylwyr a bydd yn cynnwys gweithgareddau grŵp ynghyd â diddordebau a hobïau unigol.

Gwybodaeth am y gweithle

Mae cartrefi gofal preswyl yn cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i bobl lle gallan nhw gael y gofal a’r cymorth ychwanegol hwnnw, sydd eu hangen arnyn nhw.

Stori Hannah

Roedd cael gweithio yn y sector gofal yn teimlo’n bwysig i Hannah a dyma’r swydd gyntaf iddi ei chael sy’n defnyddio ei gradd mewn celfyddyd gain.

Dechrau arni fel Cydlynydd Gweithgareddau

I lwyddo yn y swydd hon, bydd angen y rhinweddau canlynol arnoch chi:

  • sgiliau trefnu
  • creadigrwydd a hyblygrwydd
  • gallu rhoi sylw trylwyr i fanylion
  • sgiliau cyfathrebu da
  • sgiliau rhwydweithio da
  • y gallu i weithio’n dda mewn tîm
  • y gallu i feddwl yn greadigol.

Efallai yr hoffech chi ystyried y rhaglen Cyflwyniad i ofal cymdeithasol (link to ISC page under training programmes page) sy’n ymdrin â’r hanfodion sydd eu hangen arnoch chi i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Cymwysterau Gofynnol

Dewch o hyd i’r cymwysterau gofynnol neu’r cymwysterau a argymhellir ar gyfer y swydd hon gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.

Rhaglenni hyfforddi

Os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes gofal, mae gennym ystod o raglenni hyfforddi ar gael i’ch helpu i ddechrau arni.