Neidio i'r prif gynnwys

Gofalwr Maeth Seibiant Byr

Fel gofalwr maeth seibiant byr, byddwch yn gofalu am blentyn dros nos, am wythnos neu ar benwythnosau.

Bod yn ofalwr maeth seibiannau byr

Gall seibiant byr (sydd weithiau’n cael ei alw’n 'ofal cymorth’ neu ‘ofal seibiant’) olygu gofalu am blentyn dros nos, am wythnos neu ar benwythnosau.

Mae’r rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw a gallan nhw fod yn rheolaidd hefyd. Mae’r seibiannau hyn yn aml yn cael eu hystyried yn wyliau i’r plentyn ac mae’n ymwneud â chynnig profiadau a chyfleoedd newydd iddynt. Mae gofalwyr gwyliau byr yn dod yn deulu estynedig i'r plentyn, gan weithio gyda'i gilydd i gefnogi eu gofalwyr neu eu teulu presennol. 

Ers i ni fod yn maethu, rydyn ni wedi cefnogi 69 o leoliadau, sy’n golygu tua 74 o blant, ac rydyn ni wedi cael cefnogaeth anhygoel gan y tîm maethu.
Richard, Gofalwr Maethu

Cymwysterau Gofynnol

Nid oes angen cymwysterau.

I fod yn ofalwr maeth, byddwch yn cael eich asesu gan weithiwr cymdeithasol a’ch cymeradwyo fel gofalwr maeth gyda’ch awdurdod lleol neu asiantaeth faethu.

Dechrau arni fel Gofalwr Maeth Tymor Byr

Mae Maethu Cymru yn gydweithrediad – yn rhwydwaith cenedlaethol o holl wasanaethau maethu’r 22 o Awdurdodau Lleol sydd yng Nghymru.

Maent yn rhan o’ch cymuned leol, wrth law gyda chefnogaeth ac arweiniad lleol ac arbenigol.

Maent yn:

  • cadw plant yn lleol lle bynnag y bo modd.
  • yn un tîm
  • nid er elw

Gwybodaeth am y gweithle

Bydd gofalwyr maeth yn gweithio gartref, gyda chefnogaeth tîm yn y swyddfa yn eu hawdurdod lleol neu asiantaeth faethu. Bydd gweithwyr cymdeithasol sy’n goruchwylio yn eich arwain ac yn nodi anghenion cymorth a chyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu sy’n briodol i’r plant dan eich gofal.

Dewch o hyd i’ch tîm Maethu Cymru lleol

Rhaglenni hyfforddi

Os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes gofal, mae gennym ystod o raglenni hyfforddi ar gael i’ch helpu i ddechrau arni.