Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Cymorth Maethu

Fel Gweithiwr Cymorth Maethu, chi sy’n gyfrifol am gysylltiadau’r gofalwr maeth â’r holl bobl gysylltiedig.

Bod yn Weithiwr Cymorth Maethu

Byddwch yn gweithredu fel eiriolwr ar ran y gofalwyr maeth yn y tîm gwaith cymdeithasol ehangach. Byddwch hefyd yn eu tywys drwy eu haddysg a’u datblygiad, eu cymorth emosiynol a’u cefnogi drwy eu goruchwyliaeth reolaidd, yn debyg i rôl y gweithiwr cymdeithasol sy’n eu goruchwylio, heb gyfrifoldebau asesu ac adolygu.

Gwybodaeth am y gweithle

Mae hon yn rôl â thâl lle byddwch yn gweithio yn y gwasanaeth maethu.

Yng Nghymru, rhaid i wasanaethau maethu fod wedi eu cofrestru gydag  Arolygiaeth Gofal Cymru, sy’n cofrestru, yn arolygu ac yn cymryd camau i wella ansawdd gwasanaethau gofal ledled Cymru.

Dechrau arni fel Gweithiwr Cymorth Maethu

Bydd arnoch angen sgiliau goruchwylio, ysgrifennu a chofnodi adroddiadau’n gywir, rheoli amser, trwydded yrru lawn a hyblygrwydd o ran oriau gwaith.

Cymwysterau Gofynnol

Nid oes angen cymwysterau.

Rhaglenni hyfforddi

Os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes gofal, mae gennym ystod o raglenni hyfforddi ar gael i’ch helpu i ddechrau arni.

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.