Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion

Fel Gweithiwr Cartref Gofal, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu hefyd i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

An older woman playing a xylophone in a care home setting. A care Home Worker is with her smiling and clapping

Bod yn Weithiwr Cartref Gofal

Byddwch chi’n gweithio mewn tîm gyda gweithwyr gofal proffesiynol eraill, byddwch chi’n cefnogi’r preswylwyr i roi cynllun gofal ar waith sy’n addas i’w hanghenion a’u dewisiadau diwylliannol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol personol.

Gallwch chi hefyd symud ymlaen i fod yn Uwch Weithiwr Cartref Gofal.

Gwybodaeth am y gweithle

Mae cartrefi gofal preswyl yn cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i bobl lle gallan nhw gael y gofal a’r cymorth ychwanegol hwnnw, sydd eu hangen arnyn nhw.

Stori Jake

Gwirfoddolodd Jake yng Nghartref Gofal Tregerddan wrth gwblhau cwrs mynediad i nyrsio a chyn bo hir cynigiwyd swydd amser llawn iddo yn gweithio gyda’r preswylwyr fel Gweithiwr Gofal Cynorthwyol.

Dechrau arni fel Gweithiwr Cartref Gofal

I lwyddo yn y swydd hon, bydd angen y rhinweddau canlynol arnoch chi:

  • cyfathrebu’n dda
  • cydymdeimlad a thosturi
  • meithrin perthnasoedd llawn ymddiriedaeth
  • y gallu i weithio’n dda mewn tîm
  • hyblygrwydd
  • cadw cofnodion cywir.

Efallai yr hoffech chi ystyried y rhaglen Cyflwyniad i ofal cymdeithasol sy’n ymdrin â’r hanfodion sydd eu hangen arnoch chi i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Cymwysterau Gofynnol

Dewch o hyd i’r cymwysterau gofynnol neu’r cymwysterau a argymhellir ar gyfer y swydd hon gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch chi wneud cais i gofrestru neu chwilio drwy'r gofrestr ar-lein.

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.

Rhaglenni hyfforddi

Os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes gofal, mae gennym ystod o raglenni hyfforddi ar gael i’ch helpu i ddechrau arni.