Neidio i'r prif gynnwys

Rheolwr Cartref Gofal

Fel Rheolwr Cartref Gofal, byddwch yn pennu cyfeiriad gweithredol a threfnu bod y cartref yn gweithredu’n effeithiol.

Wendy Ticehurst, General Manager of Brocastle Manor Care Home

Bod yn Rheolwr Cartref Gofal

Byddwch chi’n gyfrifol am ethos a diwylliant cyffredinol y cartref, a’ch cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod gan y preswylwyr a’r staff le cartrefol, croesawgar a diogel i fyw a gweithio ynddo. Chi fydd hefyd yn rheoli prosesau recriwtio a disgyblu.

Gwybodaeth am y gweithle

Mae cartrefi gofal preswyl yn cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i bobl lle gallan nhw gael y gofal a’r cymorth ychwanegol hwnnw, sydd eu hangen arnyn nhw.

Stori Wendy

Os ydych chi’n berson sy’n naturiol ofalgar ac empathig, mae Wendy’n credu y gallai gyrfa ym maes gofal cymdeithasol eich helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Cyfrifoldebau Rheolwr Cartref Gofal

I lwyddo yn y swydd hon, bydd angen i chi wneud y pethau canlynol: 

  • cynnig arweinyddiaeth
  • rhoi arweiniad a chefnogaeth i staff
  • sicrhau bod staff yn glynu wrth bolisïau’r cwmni a deddfwriaeth a rheoliadau
  • cynnal sesiynau goruchwylio
  • cadw cofnodion cyfredol ar gyfer y preswylwyr ac unrhyw ddogfennau rheoleiddio sydd eu hangen.

Cymwysterau Gofynnol

Dewch o hyd i’r cymwysterau gofynnol neu’r cymwysterau a argymhellir ar gyfer y swydd hon gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch chi wneud cais i gofrestru neu chwilio drwy'r gofrestr ar-lein.

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.

Rhaglenni hyfforddi

Os ydych chi’n ystyried gyrfa ym maes gofal, mae gennym ystod o raglenni hyfforddi ar gael i’ch helpu i ddechrau arni.